Sider

fredag 2. mars 2012

Hest og kjerre

Eg har høyrt at det kjem kring 50 000 nye bilar på vegane i Kina kvar dag.... Veit ikkje kor mange av dei som er i Shanghai, men tykkjer det er meir enn nok bilar her som det er. Då er det kanskje flott at det framleis er nokon som tyr til hest og kjerre... 
Dette paret (?) ser eg stadig vekk i gatene kringom her. Deiras jobb er å samle inn treverk frå diverse små og store byggjeplassar (trur eg...), så har dei ein stad dei kan levere det og frå pengar for det. Må jo sei at dei jobbar for pengane, fordelen er at dei får mykje fysisk aktivitet på kjøpet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar