Sider

torsdag 26. juli 2012

Finnabotn og Arnafjord

Med lånt båt og ein grei sumardag i Sogn, reiste me på båttur med Finnabotn som mål. Om det er litt vind og små bylgjer på Sognefjorden, er det mest alltid heilt stilt inne i Finnabotn. 
Kasper prøver fiskelykka: 
 Finden, fjorden er så still at ein kan spegla seg:
 Nærmar oss Finnabotn:
Så har me gått i land, her var det tidligare moglegheit for overnatting og kjøp av mat/ drikke, men no er  staden lagt ut for sal. Undrar meg på kven som har gått ifrå skodna sine her på kaien:)
Etter Finnabotn, tok me turen inn i Arnafjord:

Me gjekk i land på Nese. Her står Solveig og Kasper og diskuterar fisking eller noko anna som opptok dei denne dagen:
Tidligare landhandel, som no held ope av og til (fant ikkje opningstider på døra) medan varebeholdningen er nok ein del anleis enn i dei dagar det var ope kvar dag:
 Vegen som går opp frå landhandelen på Nese og som ein kjem til Vik om ein køyrer ein god halvtime:
 Her var det sagbruk i "gamle" dagar:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar