Sider

tirsdag 23. oktober 2012

Shanghai Marathon?

Luftkvaliteten i Shanghai/Kina er til stadigheit gjenstand for diskusjonar. Ein kan jo sjå og også lukte dårlige dagar blir det sagt, eg har enno ikkje lært meg den lukta, men eg kan vera med å bedømma ut frå sikta. Fram til no har eg medviten ikkje brukt så mykje energi på luftkvaliteten. Det er fordi eg ikkje får gjordt noko med det, og så lenge me bur her er det ein del av pakken... Ein av dei få negative sidene. Men no har motivasjonen for utandørs joggeturar auka, og så har eg tenkt litt at eg burde fylgja litt med på målingane og kanskje ikkje pressa hardt på dagar der det er stooooor helserisiko å vera ute...

Det amerikanske konsulatet i Shanghai har instalert luftkvalitets målara for å måla dei små partiklar i lufta som er så små at dei kjem ned i lungene og også går over i blodbana, og laga ein luftkvalitetindeks, AQI, og så har eg lasta ned denne appen, og etter at eg gjorde det så sjekkar eg jo mange gonger for dagen....

AQI går frå 0-500 der
0-50        Good
51-100    Moderate
101-150  Unhealthy for Sensitive Group
151-200  Unhealthy
201-300  Very Unhealthy
301-500  Hazardous

I dag tidleg var det slik her: 


2 desember har eg tenkt å vera med på Shanghai Marathon... Ikkje full maraton, men 21 km på asfalt. Det kan bli i lengste laget, særleg på asfalt. Men dersom luftmålingane er for dårlege den dagen, då blir det maraton på mølla i kjellaren.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar